סדרי עדיפויות

תכנון וניהול פרויקט הוא שיקוף של קבלת החלטות, הוא מבטא סדרי עדיפויות אשר לעיתים רבות משתנים בין הגורמים המעורבים בפרויקט. כיום, בתחום הבנייה למגורים לדוגמא , לרוב, מקבל ההחלטות הוא הגורם המממן את הפרויקט, היזם, הוא זה שאחראי לתכנון וביצוע הפרויקט. במרבית המקרים היזם אינו חלק מהמשתמשים העתידיים של הפרויקט ומכיוון שכך סדרי העדיפויות שלו נקבעים ע"י שיקולים כלכליים והם עלולים להתבטא לשלילה בתוצאות ובאיכות הפרויקט.
קבוצת קיים סבורה כי שינוי סדרי העדיפויות בקבלת ההחלטות בתכנון ויזמות נדרשת לטובת האינטרסים של כל הצדדים המעורבים בפרויקט, אנחנו מאמינים, כי טובת המשתמשים ושיקוליהם, העכשוויים והעתידיים, צריכים לעלות לראש סדר העדיפויות בקבלת ההחלטות. קבוצת קיים מאמינה כי יש לגשת לפרויקט מתוך שיקולים חברתיים וסביבתיים לצד הכלכליים וכי הדבר יתרום גם לאיכות חייהם של המשתמשים וגם לשיקולי הרווח של היוזמים. אנו מאמינים כי ישנם פתרונות יצירתיים להוזלת מחירי הדיור וכי בכוח קהילה ליזום פרויקטים כאלו בעצמה.

קהילת הטכניון // יזמות קהילתית בעתלית

הפרויקט מתבצע במתכונת של קבוצת רכישה המורכבת מבוגרי המסלול לתארים גבוהים בטכניון, אשר רכשה את הקרקע ותבנה עליה באמצעות קבלן שיבחר על ידה

להמשיך לקרוא